Check

บริษัท ออซั่ม ไอที จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125563025879

62/147 ม.7 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

About Us


บริษัท ออซั่ม ไอที จำกัด คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบ ติดตั้ง และวางระบบเครือข่ายแบบครบวงจร ทั้งระบบ LAN และ WiFi
รวมทั้งงานติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบ Access Control โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี

Our Services

Service Package

Basic Service

Suggest Users ≤ 50
 • Call Support
 • Remote Support
 • Preventive Maintenance 2 Times
 • Annual Report


Pro Service

Suggest Users ≈ 50-100
 • Call Support
 • Remote Support
 • Onsite Support 4 Times
 • Preventive Maintenance 6 Times
 • Annual Report

Enterprise Service

Suggest Users ≥ 150
 • Call Support
 • Remote Support
 • Onsite Support
 • Preventive Maintenance 12 Times
 • Monthly Report
 • Annual Report

Compare Packages

Basic Service Pro Service Enterprise Service
Call Support
Remote Support
Onsite Support -
Preventive Maintenance 2 Times 6 Times 12 Times
Monthly Report - -
Annual Report

Contact

 • CONTACT INFO
 • บริษัท ออซั่ม ไอที จำกัด

  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125563025879

  เลขที่ 62/147 ม.7 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย
       จ.นนทบุรี 11150

  084-242-6299 , 086-495-9878

  [email protected]

  @AwesomeIT