#

Our Services

#

Network solutions

บริการให้คำปรึกษา ติดตั้ง ดูแล และแก้ไขปัญหา
ระบบเครือข่ายครบวงจร ทั้งระบบ LAN และ WiFi

#

CCTV

บริการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
พร้อมตั้งค่าให้สามารถดูผ่านมือถือได้

#

Access Control

บริการติดตั้งระบบ Access Control
กำหนดสิทธิ์การเข้าออกประตู
มีโปรแกรมรายงานการเข้าออกประตู